.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: SINEX CO
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 05.02.2015
Datum prodaje: 09.03.2015
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 167.322,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

»SINEX CO« д.о.о. у стечају БЕОГРАД, Батајнички друм бр. 23 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања Предемет продаје је непокретна имовина стечајног дужника у Београду, Батајнички друм 23: Део пословне зграде од 706 м2 формирано као посебно књижно тело саграђено на кп.150/8 уз забележбу да се иста састоји од: Погон 1. површине 431 м2 Погон 2. површине 194 м2 Погон 3. површине 81 м2 те је уписано као ново ЗК тело A-IV Јавно надметање одржаће се дана 09.03.2015. године у 12,00 часова у просторијама “ РАЈ банка” а.д. - у стечају, у Београду, улица Михаила Богићевића број 7, (други спрат). Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 10,00 часова а завршава се у 11,50 часова на истој адреси. Почетна цена у еврима: 167.322,00. Депозит у еврима: 66.928,80.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Бранко Коренић
Telefon: 065 317 6800
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik