.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: Зелени врх
Mesto: Сврљиг
Datum objave oglasa: 12.04.2024
Datum prodaje: 20.05.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Нишу, Пол. Бр. 2. Ст.48/2010 од 21.05.2010. године, и у складу са одредбама чланова 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије бр. 104/09), и Националним Стандардом бр.5- – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник Републике Србије“ бр. 89/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО РУДАРСКО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИ ВРХ“ У СТЕЧАЈУ, СВРЉИГ, УЛ. ХАЏИЋЕВА 21, СВРЉИГ ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Горан Цветковић
Telefon: 065/826-31-00
E-mail: goran.lister@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014