.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ТАМИШ
Mesto: Панчево
Datum objave oglasa: 18.03.2024
Datum prodaje: 15.04.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Панчеву Ст.бр.306/2011 од 14.07.2011.године, Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Панчеву Ст.бр.306/2011 од 16.09.2011.године, у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.) , стечајни управник стечајног дужника АД "ТАМИШ" у стечају из Панчева, улица трг Краља Петра I, брoj 6. ОГЛАШАВА Продају непокретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Милорад Ћук
Telefon: 063/86-555-69
E-mail: cuk.milorad@yahoo.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik