.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МОДА - У СТЕЧАЈУ
Mesto: Дебељача
Datum objave oglasa: 18.03.2024
Datum prodaje: 17.04.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 27.479.406,14
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству стeчајног судије Привредног суда у Панчеву 2 Ст. 36/2010 од 04.02.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник Републике Србије“ број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника стечајних управника („Службени гласник Републике Србије“ број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ДП ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА ДЕБЕЉАЧА - У СТЕЧАЈУ Дебељача, Индустријско насеље бб ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања имовинска целина 1 Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Мира Штављанин
Telefon: 011/40 90 195, 063/278 500
E-mail: Prilog
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik