.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: YUBAINVEST
Mesto: Власотинце
Datum objave oglasa: 11.03.2024
Datum prodaje: 12.04.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.25/2018 од 02.04.2019..године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018 ), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „YUBAINVEST“ доо у стечају из Власотинца Ул. 29 Новембар бб ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Сечајни управник Мирослава Новковић
Telefon: 064/1351741; 064/5014957.
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik