.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 07.03.2024
Datum prodaje: 09.04.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду 32.Ст.4760/2012 од 28.01.2013.године, а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају и Националним стандардом бр.5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом (Национални стандард бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника), стечајни управник стечајног дужника „МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА“ АД – у стечају, Ул. Пут за колонију бр.97, Београд - Рипањ: ОГЛАШАВА Продају имовине ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Андријана Живановић
Telefon: 011/30-90-114 и 063/30-30-44
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik