.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ABL FAKTOR
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 04.03.2024
Datum prodaje: 04.04.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења o банкротству Привредног суда у Београду од 17.08.2022.године, број предмета 1 Ст. 69/2022, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012-Одлука Уставног суда и бр. 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), дана 04.03.2024.године, стечајни управник стечајног дужника АБЛ ФАКТОР“ д.о.о. Београд, у стечају ул. Краља Петра бр. 45, Београд, MB: 20360526; PIB: 105333227 О Г Л А Ш А В А продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Срђан Стојановић стечајни управник
Telefon: 062/10 88 660
E-mail: office.stecajniupravnik@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik