.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: PILE & PILE
Mesto: Житиште
Datum objave oglasa: 12.02.2024
Datum prodaje: 22.03.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Зрењанину Ст.11/2022 од 07.02.2023. године које је правоснажно од дана 22.2.2023. године и у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Сл.Гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Национални стандард број 5 – поглавље III Националног стандарда о начину и поступку уновчењу имовине стечајног дужника („Сл.Гласник РС“ бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника PILE&PILE DOO ŽITIŠTE-U STEČAJU из Житишта, Тополовачки пут бб адреса за пријем поште: Зрењанин, Коче Коларова 60 ОГЛАШАВА трећу продају целокупне имовине, као имовинску целину, стечајног дужника у Житишту методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Милош Ђекић
Telefon: 064/1255703
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik