.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА
Mesto: Трстеник
Datum objave oglasa: 09.02.2024
Datum prodaje: 12.03.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 70.099.754,63
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, 6 Ст. бр. 11/2016 од 15.06.2016. године, Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, 5 Ст. бр. 10/2016 од 26.05.2016. године, Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, 6 Ст. бр. 7/2016 од 15.06.2016. године а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајних дужника: "ППТ ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА" АД Трстеник- у стечају, ул. Цара Душана бр. 101, МБ: 07623968, ПИБ: 101304965 "ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА" АД Трстеник- у стечају, ул. Цара Душана бр. 101, МБ: 07624042, ПИБ: 102132422 "ППТ ИСХРАНА" АД Трстеник- у стечају, ул. Цара Душана бр. 101, МБ: 07624026, ПИБ: 101308706 О Г Л А Ш А В А Другу заједничку продају дела непокретне и покретне имовине стечајних дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Агенције за лиценцирање стечајних управника Мира Ковачевић
Telefon: 063/691-449
E-mail: mira.kov011@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik