.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: GENERALEXPORT
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 02.02.2024
Datum prodaje: 04.03.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 4 Ст. 68/2015 од од 09.03. 2017. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл. гласник РС број 104/2009, 99/11-др. Закон, 71/2012- одлука УС и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД -НОВИ БЕОГРАД ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник стечајног управника Будимир Мрдовић и Ненад Пилиповић
Telefon: +381 63 275 885
E-mail: budimir.m.mrdovic@gmail.com и nenad.pilipovic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik