.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: НИК ПРО
Mesto: Футог
Datum objave oglasa: 17.11.2023
Datum prodaje: 18.12.2023
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења о проглашењу банкротства Привредног суда у Новом Саду посл. бр. 2.Ст.60/2022 од 10.01.2023. године које је постало правноснажно 01.02.2023. године, у складу са члановима 131,132,133 и 135 Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/2011-др. закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника НИК ПРО ДОО ФУТОГ У СТЕЧАЈУ, Футог, Браће Бошњак бр.80 МБ: 20728973, ПИБ:107035939 ОГЛАШАВА прву продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда груписане у три пакета Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Радмила Лукач
Telefon: 063 7399 542
E-mail: lukacns94@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014