.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ И ТКАНИНА, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТРГОВИНА ,,ЈАВОР“ ДОО у стечају
Mesto: Ивањица
Datum objave oglasa: 21.11.2023
Datum prodaje: 21.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 2.208.324,04
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења o банкротству Привредног суда у Чачку Ст бр. 2/2016 од 25.05.2016. године, а у складу са чл. 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ И ТКАНИНА, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТРГОВИНА ,,ЈАВОР“ ДОО у стечају, Ивањица, Сађавац бр. 179, ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Алексије Калуђеровић, повереник
Telefon: 063/704-65-85
E-mail: l.kaludjerovic@yahoo.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014