.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ALMAG
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 16.11.2023
Datum prodaje: 21.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 80.937.000,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4 Ст 60/2018 од 29.11.2021. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС, 83/14, 113/17) и Националним стандардом бр. 5. - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника, Алмаг доо Београд - у стечају Немањина 3, Београд ОГЛАШАВА другу продају имовине у власништву стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Милош Бакић
Telefon: +381116641016
E-mail: milos.bakic.stu@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014