.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ДЕЛО ШУМАДИЈА
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 09.11.2023
Datum prodaje: 22.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 23.168.409,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству стeчајног судије Привредног суда у Београду 8 Ст. 231/2016 од 05.12.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник Републике Србије“ број 13/2010), Мира Штављанин као стечајни управник стечајног дужника “Дело Шумадија” д.о.о. - у стечају, Нови Београд, Ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Мира Штављанин
Telefon: 011/40 90 195, 063/278 500
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014