.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: Пик Ниш
Mesto: Ниш
Datum objave oglasa: 25.09.2023
Datum prodaje: 25.10.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Трговинског суда у Нишу 2 Ст. број 10/2009 од 07.09.2009. године Трговинског суда у Нишу, а у складу са чланoвима 109, 110, и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004 и 85/2005), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник Републике Србије» број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: ДТП ПИК НИШ-у стечају ОГЛАШАВА продају две имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Радиша Шулић
Telefon: 060/6144381
E-mail: rsulicstecaj@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014