.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: NEO TEC
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 18.09.2023
Datum prodaje: 19.10.2023
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 97/19 од 25.07.2019. године, Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст. бр. 97 /19 од 11.06.2020. године, у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и``136. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09), Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010.) и на сагласност oдбора поверилаца од 28.03.2023.године, 31.03.2023. и 05.04.2023. године стечајни управник стечајног дужника: „NEO TEC “ доо у стечају из Београда улица Бора Станковића бр. 8 ОГЛАШАВА продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Нада Мекић
Telefon: 064-213-07-66
E-mail: nada.mekic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014