.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: AGH INŽENJERING & MARKETING
Mesto: Шумадијска 1
Datum objave oglasa: 13.09.2023
Datum prodaje: 19.10.2023
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Нишу о отварању стечајног поступка Ст 17/2022 од 03.08.2022. године и Решења Посл. бр. 17/2023 од 21.12.2022. године, којим се стечајни поступак наставља банкротством, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: “AGH inženjering & marketing“ доо Ниш – У СТЕЧАЈУ, Ниш Цара Душана 54, спрат 1, ПЦ Душанов базар, локал 119, МБ: 20600381, ПИБ:106431537, Ниш. ОГЛАШАВА продају покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда (прво јавно прикупљање понуда) Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Живојин Лазаревић
Telefon: 061/117-68-77
E-mail: lazarevicstecaj@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014