.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЛУНЕ МИЛОВАНОВИЋ
Mesto: Баваниште
Datum objave oglasa: 10.02.2023
Datum prodaje: 14.03.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 119.240.636,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву о банкротству број предмета 2 Ст. бр. 35/2010 од 14.07.2010 године, и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (,,Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), као и одредбама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (,,Службени гласник Републике Србије“ број 84/2004,104/2009 и 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ДПП „ЛУНЕ МИЛОВАНОВИЋ“ СА ПО БАВАНИШТЕ – у стечају, Баваниште, ул. Вељка Лукића бр. 1, МБ 08044341 ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Драган Перковић
Telefon: 011-3670-846, 063/301-721
E-mail: agencija.perkovic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik