Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.08.2022 09:23


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: GENERALEXPORT
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 21.04.2022
Datum prodaje: 23.05.2022
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 2.086.705.183,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 4 Ст. 68/2015 од 09. марта 2017. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/11-др. Закон, 71/2012- одлука УС и 83/2014), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО, УГОСТИТЕЉСТВО И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ ДП БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)- У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине – зграда пословних услуга Генералекспорт („Генекс кула“ или „Западна капија Београда“) са опремом. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Будимир Мрдовић; Ненад Пилиповић
Kontakt telefon: 064/8218-110 (Б. Мрдовић); 063/275-885 (Н. Пилиповић)
Kontakt e-mail: budimir.m.mrdovic@gmail.com; nenad.pilipovic@gmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014