.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА КАМИОНИ
Mesto: Крагујевац
Datum objave oglasa: 07.05.2021
Datum prodaje: 09.06.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења o банкротству Привредног суда у Крагујевцу, број предмета 1.Ст. 13/2018 од 11.01.2019. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011- др.закон, 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника ЗАСТАВА КАМИОНИ ДОО Крагујевац - у стечају, ул. Косовска бр. 4 ОГЛАШАВА прву продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Љубиша Перовић повереник стечајног управника
Telefon: 064/1440514
E-mail: perovickg@yahoo.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014