Poslednje osvežavanje baze podataka: 03.10.2022 09:37
Monday,27.05.19 test

Rezultati pismenog dela ispita za stečajne upravnike održanog dana 25.05.2019. godine

Kandidati koji se ne nalaze na spisku, nisu položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita.

Uvid će se vršiti u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Terazije 23, šesti sprat, kancelarija 635, i to: 29.05. (sreda) i 30.05. (četvrtak), u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Kandidati imaju  pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana  završetka ispitnog roka, shodno članu 13. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br.47/10).

Usmeni deo ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće održan 31. maja 2019. godine, u prostorijama Agencije, Beograd, Terazije 23, III sprat, sa početkom u 14.00 časova.

O tačnom terminu i rasporedu polaganja usmenog dela ispita, kandidati će biti blagovremeno obavešteni preko sajta Agencije, kao i putem emaila ili telefona.

Nakon završetka usmenog dela ispita, počev od 10. juna 2019. godine, u prostorijama Agencije biće organizovana obuka za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS). U slučaju promene datuma početka obuke, kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Obuka traje 5 dana, i održava se svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova. Petog dana obuke, vršiće se provera stečenog znanja.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik  Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13).

 

Spisak kandidata koji su položili pismeni deo ispita 25.05.2019. godine

PREZIME I IMEMESTOBROJ BODOVA
DOBRIĆ IVANBEOGRAD71,5
DRČA ŽANABEOGRAD83
KLAČAR BOREBEOGRAD84,5
KUJUNDŽIĆ DRAGANABEOGRAD88
LEKOVIĆ UROŠBEOGRAD85,5
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014