.
Wednesday,02.03.16 IMG_6521

Materijal sa seminara „Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika“ – Beograd, 29. februar 2016.

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Programa za pravne i pravosudne reforme u Srbiji Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ kao i Privredne komore Srbije, dana 29. februara 2016. godine u Velikoj sali Privredne komore Srbije na Terazijama, sa početkom u 10 časova održan je seminar pod nazivom ,,Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika“.

U uvodnoj reči velikom broju okupljenih stečajnih upravnika i drugih učesnika se obratio Siniša Aleksandrić, direktor Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koji je pozdravio prisutne i predstavio dosadašnji rad i ostvarenja Agencije u pogledu razvoja profesije.

Učesnicima su svoje radove predstavile Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda i Bojana Topalović, pravni savetnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika iz Centra za stečaj. Posebna pažnja je poklonjena detaljnom upoznavanju prisutnih sa složenijim aspektima tematike. Učesnici su se na seminaru mogli upoznati sa pojmom prava pobijanja u stečaju, kao i brojnim spornim pitanjima poput prepoznavanja posla ili radnje koji su podložni pobijanju, razlikovanja pravnog posla koji je podoban za pobijanje od ništavog ili rušljivog pravnog posla, sličnostima i razlikama stečajnog i vanstečajnog prava pobijanja pravnih radnji dužnika, ko je subjekt prava pobijanja, koje su pretpostavke pobijanja, kako se ono vrši odnosno koja se pravna sredstva u tom pravcu mogu koristiti, koje se radnje ne mogu pobijati, kako je sudska praksa privrednih sudova odgovorila na konkretna sporna pitanja koja su se javila u postupcima koji su se vodili po tužbama za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika kao i mnogim drugim povezanim temama. Posle svakog izlaganja učesnicima je bilo omogućeno da postavljaju predavačima pitanja u cilju diskusije i što bližeg približavanja tematici.

O procedurama za postupanje sa dokumentacijom u stečaju prisutnima je govorila Olga Kilibarda, pomoćnik direktora za zaštitu arhivske građe iz Istorijskog arhiva Beograda.

Zahvaljujemo se svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda

Bojana Topalović, pravni savetnik Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Olga Kilibarda, pomoćnik direktora za zaštitu arhivske građe iz Istorijskog arhiva BeogradaDeveloped by Belit d.o.o 2014