Poslednje osvežavanje baze podataka: 02.03.2021 01:09
Friday,17.10.14 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Pismeni deo ispita za stečajne upravnike – 25.10.2014

Obaveštavamo sve kandidate koji su podneli uredne prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika u oktobarskom roku 2014. godine, da će pismeni deo ispita biti održan 25.10.2014. godine (subota) sa početkom u 11.00 časova.

Ispit će biti održan na Pravnom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, amfiteatar V.

Mole se kandidati da na ispit dođu najkasnije do 10.30 časova, da sa sobom ponesu ličnu kartu i hemijsku olovku.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

Ukoliko kandidat ne dođe na ispit a prijavu nije povukao, smatra se da nije položio ispit.

U navedenom slučaju, kao i u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), uplaćeni troškovi za polaganje ispita vraćaju se kandidatu.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13).

Usmeni deo ispita biće održan u prvoj polovini novembra meseca 2014. godine, o čemu će kandidati koji polože pismeni deo ispita, biti blagovremeno obavešteni.

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014