Poslednje osvežavanje baze podataka: 27.02.2021 09:15
Wednesday,04.03.15 REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG DANA 22.10.2016. GODINE

Novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence stečajnog upravnika

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da Agencija planira da u 2015. godini održi dva ispitna roka za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Prvi ispitni rok biće održan krajem maja meseca 2015. godine, a drugi ispitni rok u oktobru mesecu 2015. godine.

Obaveštenje o tačnom datumu, vremenu i mestu održavanja svakog stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita, biće objavljeni najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Agencije i to najkasnije dva meseca pre dana održavanja ispita.

Napominjemo da se prijave za polaganje stručnog ispita podnose tek nakon objave obaveštenja o tačnom datumu održavanja stručnog ispita.

Sve potrebne informacije o programu i načinu polaganja stručnog ispita možete pronaći na sajtu Agencije u delu: stečajni upravnik, kao i dostavljanjem pitanja na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014