Poslednje osvežavanje baze podataka: 16.05.2022 12:42
Monday,09.03.15

Informativno-instruktivni seminar „ REORGANIZACIJA i UPPR“ – mart 2015

Informativno-instruktivni seminar

„ REORGANIZACIJA i UPPR“

koji se održava u subotu: 14. marta 2015. od 9,30 do 14,00 sati

u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Izmene i dopune Zakona o stečaju, koje su stupile na snagu 13. avgusta 2014. godine uticale su na primenu instituta REORGANIZACIJE. Na ovom seminaru će se posebna pažnja posvetiti postupku reorganizacije kroz dosadašnju praksu, a i u skladu sa najnovim izmenama zakona i podzakonskim aktima: Nacionalnim standardom za upravljanjem stečajnom masom br. 6. i Pravilnikom o načinu i sprovođenju reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana

Predavači na ovom seminaru su:

SNEŽANA MARIĆ – Sudija Apelacionog suda u Beogradu

JOVAN JOVANOVIĆ – Sudija Apelacionog suda u Beogradu

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i privrednih društava.

KONTAKTI: Jelena S. Stankov: 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com ;

PRIJAVE: na faks: 021/466 – 226, ili na e-mail: jstankov@rpkns.com .

KOTIZACIJA iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i setčajne upravnike iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

 

Microsoft-Word-2013-iconPRIJAVA

Microsoft-Word-2013-iconNASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014