.
Thursday,25.06.15

Materijal sa seminara „Reorganizacija i poverioci u postupku reorganizacije“ – Beograd 23. jun 2015

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Svetske banke, a uz podršku Privredne komore Srbije, dana 23. juna 2015. godine, u sali Privredne komore Srbije u Beogradu, održan je još jedan seminar sa Spiska seminara koje organizuje ili priznaje Agencija u 2015. godini, pod nazivom: „Reorganizacija i poverioci u postupku reorganizacije

U uvodnoj reči prisutnima se obratila Nermina Ljubović, direktor Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije, i Silvana Veljković, zamenik direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koje su pozdravile prisutne i zahvalile se na odzivu velikom broju stečajnih upravnika.

Predavači na seminaru su bili: Luka Andrić, advokat i konsultant Svetske banke, Branko Radulović, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i konsultant Svetske banke, Tijana Petrović, pravni savetnik u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj i Olga Kilibarda, viši arhivist u Istorijskom arhivu Beograda.

Predavači su u svojim iscrpnim izlaganjima, koje je osim osvrta na pozitivne propise koji regulišu postupak reorganizacije i položaj poverilaca u ovom postupku, akcenat stavili i na stavove sudske prakse, kao i praktične primere iz ove oblasti, koji su ova izlaganja učinili dodatno zanimljivim i korisnim.

Olga Kilibarda je u svom izlaganju podsetila upravnike na njihovu obavezu arhiviranja dokumentacije, koja se odnosi na stečajne dužnike i upoznala ih sa samim postupkom arhiviranja.

Ovom prilikom zahvaljujemo se predavačima koji su se odazvali pozivu Agencije da uzmu učešće na ovom seminaru, kao i Svetskoj banci i Privrednoj komori Srbije, koje su omogućile održavanje ovog seminara, na konstantno kvalitetnoj i profesionalnoj saradnji.

Zahvaljujemo se takođe, stečajnim upravnicima, sudijama Privrednih sudova, kao i ostalim učesnicima seminara, na iskazanom interesovanju.


Predavači:

Luka Andrić, advokat

Branko Radulović, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu

Tijana Petrović, pravni savetnik u Agenciji za privatizaciju – Centar za stečaj

Olga Kilibarda, viši arhivist – Istorijski arhiv Beograda


Developed by Belit d.o.o 2014