.
Tuesday,02.06.15 DSC_0128

Materijal sa seminara „Poreski tretman stečajnog postupka“ – Valjevo 29. maj 2015

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Svetske banke uz podršku Regionalne privredne komore Valjevo, dana 29. maja 2015. godine, u sali Regionalne privredne komore u Valjevu, održan je seminar pod nazivom: „Poreski tretman stečajnog postupka“

Stanko Marković, sekretar Regionalne privredne komore Valjevo pozdravio je i upoznao učesnike sa agendom i predstavio predavače seminara. Silvana Veljković, zamenik direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, pozdravila je učesnike seminara i predstavila rad i buduće planove Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Mira Stanojev, VD pomoćnika direktora sektora za naplatu MF Poreska uprava, se na početku svog izlaganja osvrnula na Zakon o porezu na dobit pravnih lica i upoznala učesnike sa rokovima za podnošenje poreskih prijava u postupku stečaja. Poseban deo izlaganja je bio posvećen načinu namirenja poreskih obaveza kroz UPPR i usvojeni plan reorganizacije. Na kraju izlaganja izneti su stavovi (pojašnjenja) o poreskom tretmanu viška deobne mase.

Milorad Đorđević, advokat i licencirani stečajni upravnik, je u svom uvodnom delu pružio osnovne informacije o opštem upravnom postupku i poreskom upravnom postupku. Nakon uvoda, pojasnio je učesnicima seminara, odnos Zakona o stečaju, ZUP-u i ZPPPA, pri čemu je prezentovao i zastarelost u poreskom postupku. Poseban deo predavanja je posvetio ispitivanju prijave potraživanja koja je podneta od strane Poreske uprave u stečajnom postupku. Uz brojne primere iz prakse adv. Milorad Đorđević je uputio učesnike seminara kako da postupaju u situacijama kada moraju podneti zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza. U završnom delu seminara napravio je paralelu između poreskih materijalnih zakona i stečajnog postupka.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


PREDAVAČI:

Mira Stanojev, VD pomoćnika direktora sektora za naplatu MF Poreska uprava

 

Milorad Đorđević, advokat i licencirani stečajni upravnik

 


 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik