.
Tuesday,10.12.19

Materijal sa IX stručnog skupa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Stara planina, 25 – 28. novembra 2019. godine

Deveti stručni skup Agencije za licenciranje stečajnih upravnika održan je od 25. do 28. novembra 2019. godine, u hotelu Stara planina na Staroj planini, uz podršku Svetske banke.

Na skupu su bili predstavnici Ustavnog suda, Privrednog apelacionog suda, predsednici i zamenici deset privrednih sudova iz Srbije,  predstavnici banaka, AOD-a, sudski veštaci, ukupno 209 učesnika.

U uvodnoj reči učesnicima se obratio Dragiša Petrović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, a potom su u naredna dva dana dva dana učesnike sa  temama iz oblasti stečaja upoznali sledeći predavači:

Na panel diskusijama, koje su održane 26. i 27. novembra, deset panelista ukupno (sudije Privrednog apelacionog suda, predsednici Privrednog suda Beograd i Požarevac, stečajna upravnica i advokat Srdić davali su odgovore na unapred postavlјena, sporna pitanja i izneli svoje mišlјenje i stavove u vezi pomenutih pitanja koja su bila predmet diskusije.

Ovom prilikom zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima koji su doprineli uspešnoj realizaciji IX stručnog skupa.


Predavači:

Jasminka Obućina, sudija i predsednik Privrednog apelacionog suda

Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda

prof. dr Branko Radulović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

prof. dr Vuk Radović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

dr. Marko Radović, specijalni savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu

Luka Andrić, advokat- advokatska kancelarija Andrić

i

Dejan Milovanović, direktor Centra za stečaj ALSU

Ljilјana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu

Mihajlo Srdić, advokat- advokatska kancelarija Srdić

 Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik