.
Tuesday,03.09.19 ШЕСТИ СТРУЧНИ СКУП АЛСУ

Materijal sa seminara ,,Primena drugih propisa u stečajnom postupku sa posebnim osvrtom na posledice njihove primene na unovčenje imovine stečajnog dužnika (Zakon o ozakonjenju obejakta, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dr.)“ Novi Sad, 30. maj 2019. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, dana 30. maja 2019. godine u Novom Sadu, 30. maja 2019. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10. sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Primena drugih propisa u stečajnom postupku sa posebnim osvrtom na posledice njihove primene na unovčenje imovine stečajnog dužnika (Zakon o ozakonjenju obejakta, Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dr.)“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se Duško Pantić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Učesnicima su svoje radove predstavili advokati  Mihajlo Srdić i Aleksandar Majkić.

Predavači su se potrudili da  razreše neka od spornih pitanja sa kojima se stečajni uprvanici susreću u praksi.

Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,8 Seminar je ocenjivalo 33 učesnika.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


 

Predavači:

 

Mihajlo Srdić, advokat

Aleksandar Majkić, advokat
Developed by Belit d.o.o 2014