Poslednje osvežavanje baze podataka: 26.01.2022 09:47
Tuesday,21.04.15 rpk ns-crop

Informativno-instruktivni seminar „Naplata potraživanja u stečaju” – 09. maj 2015. godine RPK Novi Sad

Informativno-instruktivni seminar

NAPLATA POTRAŽIVANјA U STEČAJU

  1. maj 2015. godine od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Naplata potraživanja je veoma važan aspekt poslovanja svakog privrednog subjekta, posebno u situacijama kad je smanjen obim poslovanja ili u stečaju privrednog subjekta, što naročito otežava i produžava mogućnost naplate potraživanja, pa se često od privrednih subjekata zahteva pokretanje postupka za prinudno ostvarivanje potraživanja.

Kako bi se brzo i efikasno moglo ostvariti pravo na naplatu potrazivanja, sto je znacajno za poslovanje ali neretko i za opstanak privrednih subjekata, izuzetno je vazno znati koji je zakonom regulisani put za rešavanje razlicitih problemskih situacija i kakve je stavove zauzela sudska praksa povodom spornih pitanja.

Takođe, Zakon o izvršenju i obezbedjenju (’’Službeni glasnik RS’’ br.31/2011) uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeđenja potraživanja, uz revolucionarnu novinu – uvođenje nove pravosudne profesije ’’izvršitelјa’’ koja obavlјa poslove samostalno i nezavisno.

Privatni izvršitelј ima široka zakonska ovlašćenja i nova rešenja u cilјu povećanja efikasnosti izvršnog postupka, sigurnije i brže naplate potraživanja, odnosno ostvarivanja imovinskih prava pravnih subjekata.

Predavači na ovom seminaru su:

GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ – Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu

IVANA BUKARICA BIUKOVIĆ – privatni izvršitelј sa položenim ispitom za stečajnog upravnika

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršitelјima.

KONTAKTI: Jelena S. Stankov: 021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com ;

PRIJAVE: na faks:021/466 – 226, ili na e-mail: jstankov@rpkns.com .

KOTIZACIJA iznosi: 11.000,00 dinara (+PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i stečajne upravnike iznosi: 9.000,00 (+ PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavlјanje licence stečajnog upravnika!

 

Microsoft-Word-2013-icon  PRIJAVA

Microsoft-Word-2013-icon  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014