.
Monday,05.10.15 Bankrotstvo 1

Informativno-instruktivni seminar „Bankrotstvo stečajnog dužnika i prodaja imovine” – 06. novembar 2015, RPK Novi Sad

„ BANKROTSTVO STEČAJNOG DUŽNIKA I PRODAJA IMOVINE”

Informativno-instruktivni seminar, 06. novembar 2015. godine od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Cilј ovog seminara je da se stečajni upravnici upoznaju sa specifičnostima odredbi Zakona o stečaju, o uslovima i postupku sprovođenja bankrotstva stečajnog dužnika, o načinima unovčenja imovine, prednostima i manama načina i postupka prodaje, predviđenih zakonom, u svrhu opredelјivanja celishodne strategije prodaje imovine i njenog efikasnog sprovođenja, saglasno osnovnim načelima stečaja.

Sprovođenje stečaja bankrotstvom i unovčenje imovine stečajnog dužnika, postavlјaju pred stečajne upravnike ne mali zadatak da u strogim zakonskim okvirima, a u tržišnim uslovima kakvi postoje u Srbiji, najbolјim umećem ostvare najveću vrednost za poverioce. Ovaj seminar daje uputstva i smernice za pravilnu primenu zakonskih odredbi i nacionalnih standarda i otklanja nedoumice koje postavlјa stečajna praksa i uslovi tržišta u Srbiji.

PREDAVAČ: ZORICA MIHAJLOVIĆ, licencirani aktivni stečajni upravnik.

Informativno – instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršitelјima.

KONTAKTI: Jelena S. Stankov:021/48 020 85 i 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com;
PRIJAVE: na faks: 021/466 – 226, ili na e-mail: jstankov@rpkns.com.

KOTIZACIJA iznosi: 11.000,00 dinara (+PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i stečajne upravnike iznosi: 9.000,00 (+ PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj: 160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavlјanje licence stečajnog upravnika!

Microsoft-Word-2013-icon  PRIJAVA

Microsoft-Word-2013-icon  NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Developed by Belit d.o.o 2014