.
Wednesday,19.11.14 10v

III Deo stručnog ispita za stečajne upravnike

– poznavanje sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) –

Obaveštavaju se kandidati koji su položili usmeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku 2014. godine, da će obuka za Sistem za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) biti održana u periodu od 24.11. do 12.12.2014. godine.

Obuka će biti održana u grupama (grupa broji 12 polaznika) i to: u periodu 24.11-28.11, 1.12-5.12. i 8.12-12.12. Obuka traje 4 dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova. Petog dana obuke, vršiće se provera stečenog znanja. Obuka se održava u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Kneza Mihaila 1-3, III sprat.

Kandidati će biti blagovremeno obavešteni o rasporedu obuke putem sajta Agencije i emaila.

Zahtevani nivo znanja za oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje procenjuje se na osnovu znanja i razumevanja pokazanih tokom obuke kandidata za korišćenje ovog sistema, što se utvrđuje izdavanjem sertifikata.

Obuka iz prethodnog stava je obavezan sastavni deo stručnog ispita a sprovodi je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Napominjemo da je prisustvo kandidata na obuci obavezno.

Kandidat koji nije dobio sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanja ima pravo da ponovo pohađa obuku u prvom narednom ispitnom roku.

Ako kandidat ni u narednom roku ne položi usmeni deo ispita ili ne dobije sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanja smatra će se da ispit nije položio.

Na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Smatraće se da je kandidat koji je položio pismeni ispit a nije došao na polaganje usmenog dela ispita ili na obuku za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje, odustao od polaganja ispita u celini, a rezultati pismenog dela ispita biće poništeni.

 


Developed by Belit d.o.o 2014