.


Vesti

Tuesday,09.09.14

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike

Obaveštavamo kandidate koji su zainteresovani za polaganje stučnog ispita za stečajne upravnike, da će Regionalna privredna komora Novi Sad u periodu od 19. septembra do 18. oktobra 2014. godine, u Novom Sadu, u prostorijama Komore, ulica Narodnog fronta 10/I, organizovati pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike. Više informacija o načinu prijavljivanja, terminima održavanja nastave, predavačima i programu…

Saznaj više
Monday,25.08.14

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Na osnovu Odluke upravnog odbora Agencicje za licenciranje stečajnih upravnika o pokretanju izbornog postupka za imenovanje direktora ALSU, Beograd, broj I-01-657/2014-06 od 01. avgusta 2014. godine, objavljen je javni konkurs za imenovanje direktora ALSU u “Službenom glasniku RS” br. 87/14 od 22.08.2014. godine. JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA ALSU

Saznaj više
Sunday,17.08.14 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika – 25. oktobar 2014. godine

Pozivaju se zainteresovani da, u skladu sa odlukom direktora Agencije i oglasom o polaganju stručnog ispita, Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita. Uz prijavu za polaganje (obrazac prijave se nalazi u nastavku obaveštenja), koju je potrebno čitko popuniti, dostaviti sledeće: Uverenje o državljanstvu (kopija ili original, ne starije od 6 meseci) Kopija lične karte Dokaz o uplati cene za obradu…

Saznaj više
Saturday,16.08.14

Stručni skup “Implementacija zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju”

Povodom obeležavanja 9 godina od izdavanja prve stručne licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika i povodom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Projektom za pravnu reformu GIZ, Privrednom komorom Srbije i Paragrafom, poziva Vas da uzmete učešće na stručnom skupu na temu: IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMENAMA I…

Saznaj više
Wednesday,06.08.14

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 2. avgusta 2014. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 83/14 od 5. avgusta 2014. godine. Shodno članu 70. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”,…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik