.


Vesti

Friday,12.03.21 test

Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika – 15. maj 2021. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS” br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 10.03.2021. godine, Agencija za…

Saznaj više
Monday,01.03.21 online

Održan vebinar „Popis imovine u stečajnom postupku“ – 25. februar 2021. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 25. februara, 2021. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar (onlajn seminar) pod nazivom, „Popis imovine u stečajnom postupku“. Predavači na seminaru bili su: Dragana Todorović, stečajni upravnik iz Bora, i Miodrag Perić, ovlašćeni računovođa i ujedno i predsednik Udruženja pružalaca računovodstvenioh usluga iz…

Saznaj više
statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – mart 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.02.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1828 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više
Thursday,18.02.21 online

Najava onlajn seminara „Popis imovine u stečajnom postupku“ – 25. februar 2021. godine

Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je 28.01.2021. godine doneo Odluku kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje Agencija organizuje ili priznaje u 2021. godini.  Odluku i spisak seminara i kurseva možete pronaći na sledećem linku https://alsu.gov.rs/la/razvoj-profesije/spisak-strucnih-seminara/ Prvi vebinar koji Agencija organizuje, u saradnji sa Svetskom bankom, u 2021. godini nosi naziv „Popis imovine u stečajnom postupku“  i…

Saznaj više
Friday,12.02.21

Prihvatanje dokaza o uplati taksi i naknada bez pečata banke

Kao dokaz izvršenog plaćanja republičkih administrativnih taksi i naknada prihvata se izvod poslovnog računa podnosioca iz banke ili potvrda banke, bez pečata banke ili platioca, na osnovu Mišlјenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine. Naime, nakon realizacije plaćanja, platiocu se dostavlјa izvod sa poslovnog računa na dan prenosa sredstava ili potvrda banke  o izvršenom prenosu sredstava. U skladu sa…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014