.


Vesti

Monday,01.03.21 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – mart 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.02.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1828 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više
Thursday,18.02.21 online

Najava onlajn seminara „Popis imovine u stečajnom postupku“ – 25. februar 2021. godine

Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je 28.01.2021. godine doneo Odluku kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje Agencija organizuje ili priznaje u 2021. godini.  Odluku i spisak seminara i kurseva možete pronaći na sledećem linku https://alsu.gov.rs/la/razvoj-profesije/spisak-strucnih-seminara/ Prvi vebinar koji Agencija organizuje, u saradnji sa Svetskom bankom, u 2021. godini nosi naziv „Popis imovine u stečajnom postupku“  i…

Saznaj više
Friday,12.02.21

Prihvatanje dokaza o uplati taksi i naknada bez pečata banke

Kao dokaz izvršenog plaćanja republičkih administrativnih taksi i naknada prihvata se izvod poslovnog računa podnosioca iz banke ili potvrda banke, bez pečata banke ili platioca, na osnovu Mišlјenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine. Naime, nakon realizacije plaćanja, platiocu se dostavlјa izvod sa poslovnog računa na dan prenosa sredstava ili potvrda banke  o izvršenom prenosu sredstava. U skladu sa…

Saznaj više
Monday,01.02.21 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – februar 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.02.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1842 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više
Friday,08.01.21 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – januar 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 06.01.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1881 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014