Poslednje osvežavanje baze podataka: 09.06.2023 12:25


Vesti

Friday,12.02.21

Prihvatanje dokaza o uplati taksi i naknada bez pečata banke

Kao dokaz izvršenog plaćanja republičkih administrativnih taksi i naknada prihvata se izvod poslovnog računa podnosioca iz banke ili potvrda banke, bez pečata banke ili platioca, na osnovu Mišlјenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine. Naime, nakon realizacije plaćanja, platiocu se dostavlјa izvod sa poslovnog računa na dan prenosa sredstava ili potvrda banke  o izvršenom prenosu sredstava. U skladu sa…

Saznaj više
Monday,01.02.21 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – februar 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.02.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1842 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više
Friday,08.01.21 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – januar 2021. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 06.01.2021. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima. Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1881 stečajnih postupaka. Detaljnije

Saznaj više
Tuesday,05.01.21 apr

Važne novine iz Agencije za privredne registre koje važe od 1. januara 2021. godine

Registar pružalaca računovodstvenih usluga Obaveštavamo vas da će Agencija za privredne registre od 1. januara 2021. godine početi da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora. Registar pružalaca računovodstvenih usluga predstavlјa…

Saznaj više
Wednesday,30.12.20

Održan vebinar „Potraživanja stečajnog dužnika – procena, naplata, prodaja i prenos“ – 28. decembar 2020. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 28. decembra 2020. godine sa početkom u 10 časova održan vebinar (onlajn seminar) pod nazivom, „Potraživanja stečajnog dužnika – procena, naplata, prodaja i prenos“. Predavači na seminaru bili su: Ninoslav Volarević, sudija Privrednog suda iz Niša i Radosav Gojak, stečajni upravnik. Seminaru je prisustvovalo ukupno 114 učesnika koji…

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014