.


Vesti

Thursday,16.06.22 webinar-webcast-online-betaalbaar-organiseren

Održan vebinar „Završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika“ – 15. jun 2022. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 15. juna 2022. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar pod nazivom „Završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika“. Predavači na seminaru bili su: Ljilјana Komšić, predsednik suda u Sremskoj Mitrovici Zorica Marković, supervizor u Centru za nadzor i razvoj profesije   u Agenciji za…

Saznaj više
Wednesday,01.06.22 webinar-webcast-online-betaalbaar-organiseren

Održan vebinar „Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku“ – 31. maj 2022. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 31. maja 2022. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar pod nazivom „Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku“. Predavači na seminaru bili su: Tatjana Đurica, sudija Privrednog apelacionog suda Želјko Mijušković, stečajni upravnik Predavači su detalјno i praktično obradili navedenu temu, svoja iskustva i znanja…

Saznaj više
Thursday,21.04.22 webinar-webcast-online-betaalbaar-organiseren

Održan vebinar „Koncentracija učesnika na tržištu i uticaj na postupak unovčenja u stečajnom postupku“ – 20. april 2022. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 20. aprila 2022. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar pod nazivom „Koncentracija učesnika na tržištu i uticaj na postupak unovčenja u stečajnom postupku“. Predavači na seminaru bili su: Gordana Lukić, rukovodilac Sektora za pravne poslove, domaću i međunarodnu saradnju u Komisiji za zaštitu…

Saznaj više
Friday,01.04.22 online

Održan vebinar „Ukidanje mera obezbeđenja na delu imovine u toku stečajnog postupka“ – 31. mart 2022. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 31. marta 2022. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar pod nazivom „Ukidanje mera obezbeđenja na delu imovine u toku stečajnog postupka“. Predavači na seminaru bili su: Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda Budimir Mrdović, stečajni upravnik Predavači su temelјno obradili navedenu temu, svoje…

Saznaj više
Tuesday,01.03.22 online

Održan vebinar „Polјoprivredno zemlјište kao deo stečajne mase“ – 28. februar 2022. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke, dana 28. decembra, 2021. godine u Beogradu je sa početkom u 10 časova održan vebinar pod nazivom „Međunarodni stečaj kao deo stečajne mase“. Predavači na seminaru bili su: Đurđa Đorđević, savetnik u Upravi za polјoprivredno zemlјište; Ana Andrović, pravni savetnik u Centru za stečaj u Agenciji za licenciranje stečajnih…

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014