.


Javne nabavke za 2015. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavljuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

Microsoft-Word-2013-icon  Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Microsoft-Word-2013-icon  Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki za 2015. godinu

 

 

Р.
бр.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje za
ponuda
1.Javna nabavka (otvoreni postupak) usluga – održavanje softvera ERS i RBMS

JN OP 1/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
16.06.2015.
do12 h

Javne nabavke male vrednosti

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – usluge mobilne telefonije za korisnike zaposlene kod Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 1/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.03.2015.
do 12 h
2.Javna nabavka male vrednosti – usluga redovnog mesečnog održavanja higijene poslovnog prostora Agencije
JN MV 2/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.05.2015.
do 12 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal
JND MV 3/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.05.2015.
do 12 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – računari i računarska oprema za potrebe Agencije
JND MV 4/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

ObaveŠtenje o zaključenom ugovoru
10.06.2015.
do 12 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gorivo evro dizel za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 5/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
25.06.2015.
do 12 h
6.Javna nabavka male vrednosti – usluge zaštite imovine i fizičko-tehničkog obezbeđenja za potrebe Agencije
JNU MV 6/2015
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru
27.08.2015.
do 12 h

 


 Javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Р.
бр.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za JN usluge održavanja knjigovodstvenog programa ALSU

JN P 3/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda – zakup nepokretnosti – poslovni prostor ALSU

JN P 4/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje računarskog softvera ALSU

JN P 2/2015
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 


Developed by Belit d.o.o 2014