.
Thursday,25.04.19 2017-11-08

150 GODINA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI – 13 i 14. maj 2019. godine

Pravni fakultet Univerziteta Union i Institut za uporedno pravo organizuju dvodnevni naučni skup na temu “150 GODINA STEČAJNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI”.

Skup će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union (Bul. maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd) dana 13. maja 2019. godine od 11 do 15 časova i dana 14. maja 2019. godine od 10 do 14 časova.

Redakcioni odbor: prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Vuk Radović, Gordana Ajnšpiler-Popović, sudija i dr Aleksa Radonjić.

Savetovanje će pratiti Zbornik radova sa oko 20 referata istaknutih stručnjaka iz zemlјe i inostranstva.

Cena Zbornika u pretplati je 1000 dinara.

Ovaj naučni skup podržava Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i uvrstila ga u stručne skupove koji se boduju za produžetak licence.

Program naučnog skupa biće objavlјen na sajtu Fakulteta www.pravnifakultet.rs

Prijava za skup na mejl savetovanje@pravnifakultet.rs sa naznakom “Stečajno zakonodavstvo”.

 Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor


Developed by Belit d.o.o 2014