.
Monday,31.01.11

Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje Agencija u 2011. godini

Na osnovu člana 4. st. 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 22/2010), direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, dana 28.01.2011. godine, doneo je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2011. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje i zahtev za obnavljanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Preuzeti:

Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2011. godini

Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje agencija u 2011. godini


Developed by Belit d.o.o 2014