.
Monday,22.05.23

Rezultati pismenog dela ispita za stečajne upravnike – maj 2023. godine

Kandidati koji se ne nalaze na spisku, koji je u prilogu ovog obaveštenja, nisu položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita.

Uvid će se vršiti u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Terazije 23, šesti sprat, i to: 24.05.2023. (sreda) i 25.05.2023. (četvrtak), u vremenu od 09.00 do 12.00 časova.

Kandidati imaju  pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana  završetka ispitnog roka, shodno članu 13. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br.47/10).

Usmeni deo ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće održan u ponedelјak 29. maja 2023. godine, u prostorijama Agencije, Beograd, Terazije 23, treći sprat, sa početkom u 12.00 časova.

Nakon završetka usmenog dela ispita, počev od 30. maja 2023. godine, u prostorijama Agencije ( osmi sprat, sala broj 2) biće organizovana obuka za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS). U slučaju promene datuma početka obuke, kandidati će biti blagovremeno obavešteni. Obuka traje 3 dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova. Četvrtog dana vršiće se provera stečenog znanja.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik  Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000,00 dinara prema Tarifi o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13).

Spisak kandidata koji su položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike - maj 2023. godine

RB.IME I PREZIMEBROJ BODOVA
1.Snežana Jovanović81,5
2.Vladimir Tovarović70

Developed by Belit d.o.o 2014