.
Tuesday,23.09.14

Poziv za učešće na stručnom skupu na temu “Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju”

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Projektom za pravnu reformu GIZ i Regionalnom privrednom komorom Kragujevac, sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na stručnom skupu na temu “Implementacija Zakona o izmenama idopunama Zakona o stečaju”.

Stručni skup biće održan u četvrtak, 25. septembra 2014. godine, u prostorijama Regionalne privredne komore Kragujevac, ul. dr Zorana Đinđića 10/5, velika sala na V spratu,sa početkom u 12 časova.

Na skupu će biti predstavljene sledeće teme:

Nakon ovih izlaganja učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja i ukažu na probleme i nedoumice u primeni kroz diskusiju koja će biti vođena.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je u primeni od 13. avgusta 2014. godine, predviđene su brojne novine u stečajnom postupku i materiji, poput definisanja isplatnih redova, statusa povezanih lica u stečaju, uloge i ovlašćenja odbora poverilaca, status razlučnih i založnih poverilaca, prijava potraživanja poverilaca, planova reorganizacije i UPPR-ova i dr.

Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite na e-mail dmarkovic@rpk.kg.co.rs ili na tel. 034/334 432

Poziv za učešće

Agenda


Developed by Belit d.o.o 2014