.
Monday,01.08.22 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – avgust 2022. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.08.2022. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima.

Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1734 stečajnih postupaka.

Detaljnije


Developed by Belit d.o.o 2014