.
Wednesday,02.09.20 statistika postupaka m

Objavlјena statistika stečajnih postupaka – septembar 2020. godine

Objavlјeni statistički podaci, kojima raspolaže Agencija na dan 01.09.2020. godine, o stečajnim postupcima koji su u toku, obustavlјenim stečajnim postupcima, zaklјučenim stečajnim postupcima, prosečnom vremenu trajanja stečajnog postupka, broju stečajnih postupaka pokrenutih po Privrednim sudovima.

Na teritoriji Republike Srbije  trenutno je u toku 1948 stečajnih postupaka.

Detaljnije


Developed by Belit d.o.o 2014