.
Thursday,07.12.23

Materijal sa XII Stručnog skupa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Stara planina, 27 – 30. novembar 2023. godine

Uspešno je završen XII Stručni skup Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, koji je od 27 – 30. novembra održan na Staroj planini.  Skup je ovog puta okupio 205 učesnika, među kojima su bili predstavnici Vrhovnog suda, Privrednog apelacionog suda, svih 16 Privrednih sudova, potom Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za osiguranje depozita, Agencije za restituciju, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, banaka, veliki broj advokata, procenitelјa i naravno stečajnih upravnika.

Stručni skup je otvorio Dragiša Petrović, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

U toku prvog radnog dana pored direktora Agencije, skupu su se obratili i predstavnik Ministarstva privrede Igor Vučković, sudija Vrhovnog suda Branko Stanić kao i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Branko Radulović. Prezentaciju na temu IAIR konferencije održane u septembru 2023. godine u Beogradu, održala je Jelena Todić, direktorka Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.  Prvi radni dan upotpunila su i predavanja sudije Vrhovnog suda Tatjane Matković Stefanović i sudije Jasminke Obućine, predsednice Privrednog apelacionog suda.

Panel diskusija čiji je moderator bila Tijana Ljubisavlјević, direktorka Centra za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika posvećena proceni imovine stečajnog dužnika, sa posebnim osvrtom na uticaj izmena Zakona o planiranju i izgradnji održana je u popodnevnim časovima uz učešće: sudije Privrednog apelacionog suda Nikole Ivčevskog, predsednika udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelјa vrednosti nepokretnosti Miroslava Višnjića i stečajnog upravnika Đorđa Jokića.

Drugog radnog dana nakon izlaganja sudije Duške Ilić, predsednice Privrednog suda u Kralјevu,  na temu “Odnos stečajnog sudije i stečajnog upravnika“ i konsultanta Vladimira Draškovića na temu “Izrada plana reorganizacije i nadzor nad njegovim sprovođenjem“, održane su još dve panel diskusije, i to “Digitalna imovina u stečaju“ čiji je moderator bio Dejan Milovanović rukovodilac Centra za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica iz ALSU, a učesnici Dejan Dević, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove u Narodnoj banci Srbije i Aleksandar Božović, supervizor, viši savetnik iz Komisije za hartije od vrednosti.

Druga panel diskusija održana drugog radnog dana je bila posvećena pitanjima stečajnih praktičara i odgovorima panelista, u panelu su učestovali Jovan Jovanović, sudija Vrhovnog suda i predsednik Privrednog suda u Beogradu, Duška Ilić, sudija Privrednog apelacionog suda/predsednik Privrednog suda u Kralјevu, Mila Đorđević, sudija Privrednog apelacionog suda, Nikola Ivčevski, sudija Privrednog apelacionog suda, Luka Andrić, advokat i Radiša Šulić, stečajni upravnik.  Vođa panela bila je predsednica Privrednog apelacionog suda, sudija Jasminka Obućina.

U nastavku teksta nalaze se prezentacije predavača i panelista.

Ovom prilikom se zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali ovaj događaj, kao i svim učesnicima koji su doprineli uspešnoj realizaciji XII stručnog skupa.


Predavači:

Jasminka Obućina, predsednica Privrednog apelacionog suda

Tatjana Matković Stefanović, sudija Vrhovnog suda

Duška Ilić, Predsednica Privrednog suda Kralјevo

Dr Dragan Rađenović, stečajni upravnik

Vladimir Drašković, konsultant i sudski veštak


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik