Poslednje osvežavanje baze podataka: 23.01.2022 05:13
Tuesday,07.11.17 hipoteka_u_stecaju_2

Materijal sa seminara „HIPOTEKA U STEČAJU“, Beograd, 30. oktobar 2017. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, dana 30. oktobra 2017. godine u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije,  Terazije 23, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Hipoteka u stečaju“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio se Siniša Aleksandrić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.
Okuplјenima su svoje radove predstavili Jovan Jovanović, v.f. predsednika Privrednog suda u Beogradu i sudija Privrednog apelacionog suda, i Snežana Marić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

Predavači su se potrudili da upoznaju učesnike sa hipotekom kao najpouzdanijim pravnim sredstvom za obezbeđivanje potraživanja, naročito onih nastalih na osnovu zajma, odnosno kredita. Hipoteka je široko korišćena u tržišnoj privredi i predstvalјa način na koji poverioci osiguravaju naplatu svog potraživanja. Primena propisa kojima se reguliše hipoteka je od izuzetnog značaja za postupanje sa imovinom subjekta u stečaju. Cilј hipoteke je da se obezbedi garancija naplate potraživanja iz hipotekovane nepokretnosti u slučaju da dužnik, po dospelosti tog potraživanja, ne izmiri svoje obaveze prema hipotekarnom poveriocu.  Cilј stečaja je namirenje poverilaca. Na toj relaciji stečajni zakon posebnim odredbama reguliše položaj hipotekarnih poverilaca u stečaju.

Seminaru je prisustvovalo 107 učesnika. Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,8.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Jovan Jovanović, v.f. predsednik Privrednog suda u Beogradu i sudija Privrednog apelacionog suda

Snežana Marić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu


Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014