.
Monday,02.06.14

Materijal sa seminara „Sporazumno finansijsko restrukturiranje“

Na seminaru, koji je otvorila Silvana Veljković zamenik direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i koji je okupio veliki broj stečajnih upravnika, istaknuto je da postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja nije u sukobu sa stečajem, već je za neka privredna društva pogodniji, dok je u drugim slučajevima stečaj adekvatnije rešenje.

Privredna komora Srbije je zakonom određeni institucionalni posrednik u sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova privrednih društava kroz ponovno uređenje njihovih odnosa sa poveriocima, prvenstveno bankama. „Iako u Srbiji ima čak 45.000 privrednih društava u blokadi, Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, donet pre dve godine, još nije dao željene rezultate“, rekla je Nermina Ljubović, direktorka Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije. Ovaj postupak uveden je da bi se finansijske teškoće privrednih društava blagovremeno prepoznale i rešavale, i tako stvorili uslovi za nastavak poslovanja dužnika.

Advokat Luka Andrić rekao je da je naš Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju donet na insistiranje MMF i Svetske banke. Ovaj postupak omogućava da se neki predmeti reše bez učešća suda, a primenjuje se u zemljama sa visokim udelom nenaplativih kredita. Analizirajući sporazumno finansijsko restrukturiranje, unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) i stečaj, advokat Andrić je istakao značaj Beogradske inicijative, nastale na temelju Bečke inicijative, sa ciljem da se smanji udeo nenaplativih kredita. „Rešavanje sistemskih kriza u svetu zasniva se na principima, a ti principi ugrađeni su i u naše zakonodavstvo“, istakao je Andrić i kao neke od principa naveo „uzdržavanje od prinudne naplate, poštovanje perioda mirovanja dugova, uzdržavanje dužnika od radnji koje negativno utiču na mogućnost otplate dugova i drugi“. „I u našem Zakonu nema prinude, već se u 15 članova nude smernice za učesnike, a Zakon stvara okvir za pregovore u kojima posreduje Privredna komora Srbije, kao neutralan posrednik“, rekao je Andrić.

„Postupak sporazumnog finansijskog restrukturisanja zasnovan je na poverenju, dobrovoljan je, jednostavan i jeftin postupak u kome su učesnici ravnopravni“, rekla je Nermina Ljubović. Prema njenim rečima, to je jedini postupak u kome poverioci imaju šansu da u potpunosti naplate potraživanje, a ne naruše poslovnu reputaciju i ugled dužnika. Nermina Ljubović je istakla da su Narodna banka Srbije, MMF i Svetska banka ulogu medijatora poverili Privrednoj komori Srbije zbog njenog dugogodišnjeg iskustva u procesu arbitraže, kao i zbog toga što je PKS institucija koja može da poveže i dužnike i poverioce.

Božana Jakišić iz Privredne komore Srbije i Blažo Nedić iz organizacije Partneri Srbija govorili su o međunarodnim iskustvima, regulatornom okviru i institucionalnom posredovanju u okviru Privredne komore Srbije, dosadašnjim iskustvima u rešavanju problematičnih plasmana i mogućnostima koje pruža sporazumno finansijsko restrukturiranje, kao i o medijaciji u postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja i projektu „Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava”.

 

MATERIJAL

——————-

Predavači

Luka Andrić, advokat

 

 

Nermina Ljubović, direktorka Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije

 

Božana Jakišić, posrednik u medijaciji Privredna komora Srbije

 

Blažo Nedić, advokat i medijator Svetske banke


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik