.
Wednesday,31.10.18

Materijal sa seminara „Izlučna prava“, Beograd, 23. oktobar 2018. godine

U organizaciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke i Privredne komore Srbije, dana 23. oktobra 2018. godine u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, sa početkom u 11 časova održan je seminar pod nazivom ,,Izlučna prava“.

Okuplјenim stečajnim upravnicima i drugim učesnicima se u uvodnoj reči obratio su se Duško Pantić, direktor  Centra za nadzor i razvoj profesije Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Okuplјenima su svoje radove predstavili Gordana Ajšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i Jovan Jovanović, sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Privrednog suda u Beogradu.

Predavači su se potrudili da  razreše neka od spornih pitanja sa kojima se stečajni uprvanici susreću u praksi.

Analizom evaluacionih obrazaca utvrđeno je da su prisutni ovaj seminar ocenili prosečnom ocenom 4,9.

Zahvalјujemo svima koji su pomogli i podržali seminar, kao i svim učesnicima na pokazanom interesovanju i izdvojenom vremenu.


Predavači:

Gordana Ajšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jovan Jovanović, sudija Privrednog apleacionog suda i predsednik Privrednog suda u BeograduDeveloped by Belit d.o.o 2014