Последње освежавање базе података: 23.01.2022 02:20
уторак,21.04.15 rpk ns-crop

Информативно-инструктивни семинар „Наплата потраживања у стечају” – 09. мај 2015. године РПК Нови Сад

Информативно-инструктивни семинар

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈУ

09. мај 2015. године од 9,30 до 14,00 сати у РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I

Наплата потраживања је веома важан аспект пословања сваког привредног субјекта, посебно у ситуацијама кад је смањен обим пословања или у стечају привредног субјекта, што нарочито отежава и продужава могућност наплате потраживања, па се често од привредних субјеката захтева покретање поступка за принудно остваривање потраживања.

Како би се брзо и ефикасно могло остварити право на наплату потразивања, сто је знацајно за пословање али неретко и за опстанак привредних субјеката, изузетно је вазно знати који је законом регулисани пут за решавање разлицитих проблемских ситуација и какве је ставове заузела судска пракса поводом спорних питања.

Такође, Закон о извршењу и обезбедјењу (’’Службени гласник РС’’ бр.31/2011) уређује поступак принудног остваривања потраживања и обезбеђења потраживања, уз револуционарну новину – увођење нове правосудне професије ’’извршитеља’’ која обавља послове самостално и независно.

Приватни извршитељ има широка законска овлашћења и нова решења у циљу повећања ефикасности извршног поступка, сигурније и брже наплате потраживања, односно остваривања имовинских права правних субјеката.

Предавачи на овом семинару су:

ГОРДАНА АЈНШПИЛЕР ПОПОВИЋ – Судија Врховног касационог суда у Београду
ИВАНА БУКАРИЦА БИУКОВИЋ – приватни извршитељ са положеним испитом за стечајног управника

Информативно – инструктивни семинар из области стечајног законодавства је намењен: стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима Привредних судова, представницима банака и компанија и приватним извршитељима.

КОНТАКТИ: Јелена С. Станков: 021/48 020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com ;
ПРИЈАВЕ: на факс:021/466 – 226, или на e-mail: jstankov@rpkns.com .

КОТИЗАЦИЈА износи: 11.000,00 динара (+ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, и стечајне управнике износи: 9.000,00 (+ ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Banca Intesa“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

Место на семинару је резервисано уплатом!

НАПОМЕНА: Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-174/15, од 30.01.2015. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

Microsoft-Word-2013-icon  ПРИЈАВА

Microsoft-Word-2013-icon  НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014