Poslednje osvežavanje baze podataka: 17.08.2018 - 22:59


Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika

U skladu sa Zakonom o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (“Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika (“Službeni glasnik RS” br. 47/10), Agencija za licenciranje stečajnih upravnika organizuje i sprovodi stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.


Odlukom v.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 25.7.2018. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane kandidate,

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANјE LICENCE

ZA OBAVLjANјE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

biće održan u Beogradu, dana 13.10.2018. godine (subota)

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj

Kandidati su dužni da uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa naznakom: „za polaganje stručnog ispita “, Beograd  Terazije 23, VI sprat.

Rok za podnošenje prijava je 25.9.2018. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema.

Detalјne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs


Microsoft-Word-2013-icon OGLAS ZA STRUČNI ISPIT

Microsoft-Word-2013-icon OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Microsoft-Word-2013-icon Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

Microsoft-Word-2013-icon Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014